สุขภาพ

เลือกทำประกันชีวิตยังไงให้ตอบโจทย์สุขภาพวัย 30-40?

“ เลือกทำประกันชีวิตยังไงให้ตอบโจทย์สุขภาพวัย 30-40?” วัย 30-40 เป็นวัยที่หลายคนกำลังเริ่มสร้างครอบครัว มีหน้าที่การงาน มีรายได้มั่นคง แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าสู่วัยทำงานที่หนักหน่วงมากขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นวัยที่ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น การเลือกทำประกันชีวิตให้ตอบโจทย์สุขภาพวัย 30-40 ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ต้องรู้ ...